Na Bydgoskim Szlaku TeH2O

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy realizuje projekt pt. „Na Bydgoskim Szlaku TeH2O – aktywizacja, tożsamość i kultura”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność / Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR / Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 11 osób stanowiących ich otoczenie, zamieszkujących obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju – osiedla Okole i Śródmieście, poprzez działania tożsamościowe i artystyczne.

W ramach projektu, na terenie kampusu WSG przy ul. Garbary 2, powstanie klub młodzieżowy dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat – przestrzeń do spotkań, dialogu i działań kreatywnych, w której będą prowadzone warsztaty fotograficzne, filmowe, teatralne. Zorganizowany zostanie także plener rysunkowy i malarski oraz wyjścia plenerowo-studyjne do obiektów Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O, połączone z konkursem. Projekt zakończy spektakl finałowy i wystawa prac uczestników.

Wartość projektu: 31.520,00 zł
Wielkość dofinansowania: 25.320,00 zł

Termin realizacji: 1.10.2018 r. – 30.04.2019 r.

Rekrutacja do 31.10.2018 r. lub do osiągnięcia limitu miejsc. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc dostępnych w projekcie będą tworzone listy rezerwowe.

Spotkanie informacyjne: 6.11.2018 r., godz. 17:00, Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG, ul. Królowej Jadwigi 14

Udział w projekcie jest bezpłatny.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do biura projektu:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Królowej Jadwigi 14, bud. L (APK), pok. L103
tel. 52 567 00 57 / e-mail: apk@byd.pl

[KLIKNIJ W OBRAZEK, ABY POWIĘKSZYĆ]

© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki