BĄDŹ KREATYWNY 3

BĄDŹ KREATYWNY 3 - bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży

Od 1 września 2020 ruszają zapisy na bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku 5-18 lat, realizowane w ramach programu edukacyjno-wychowawczego BĄDŹ KREATYWNY 3, obejmującego obszar działań z zakresu kultury i sztuki.

BĄDŹ KREATYWNY 3 to kolejna odsłona cyklu zajęć rozwijających i doskonalących umiejętności artystyczne, kształtujących postawy kreatywne, twórcze.

Celem projektu jest świadome i kreatywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież szkolną. Kultura i sztuka zawsze były ważnym obszarem aktywności, a wychowanie i kształcenie w ich duchu pozwalają na intensywniejsze doświadczanie otaczającego świata, wspierają budowanie właściwych relacji społecznych, mają pozytywny wpływ na rozwój intelektualny i emocjonalny, tworzą potrzebę świadomego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych.

W ofercie 4 cykle warsztatowe realizowane od września do grudnia 2020: Spotkania ze sztuką, Spotkania z fotografiąZaprojektuj samPlanszomaniak.

Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży z Bydgoszczy. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Jedna osoba może zarejestrować się tylko na jeden wybrany warsztat wskazany w formularzu zgłoszeniowym, pod warunkiem jego dostępności. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć na adres: dk@byd.pl.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zadanie oświatowo-wychowawcze wychowania pozaszkolnego realizowane przez Wyższą Szkołę Gospodarki – Dom Kultury „Akademicka Przestrzeń Kulturalna” – oraz dotowane przez miasto Bydgoszcz.

 

 

Ilość miejsc ograniczona. Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy w zakładce 

BĄDŹ KREATYWNY III . Dodatkowe informacje pod nr tel. 52 567 00 57.

© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki