BĄDŹ KREATYWNY 3

Celem projektu jest świadome i kreatywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież szkolną. Kultura i sztuka zawsze były ważnym obszarem aktywności, a wychowanie i kształcenie w ich duchu pozwalają na intensywniejsze doświadczanie otaczającego świata, wspierają budowanie właściwych relacji społecznych, mają pozytywny wpływ na rozwój intelektualny i emocjonalny, tworzą potrzebę świadomego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych. 
W ofercie 4 cykle warsztatowe realizowane od września do grudnia 2020: Spotkania ze sztuką, Spotkania z fotografią, Zaprojektuj sam, Planszomaniak.
Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży z Bydgoszczy. 
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Jedna osoba może zarejestrować się tylko na jeden wybrany warsztat wskazany w formularzu zgłoszeniowym, pod warunkiem jego dostępności. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć na adres: dk@byd.pl. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zadanie oświatowo-wychowawcze wychowania pozaszkolnego realizowane przez Wyższą Szkołę Gospodarki – Dom Kultury „Akademicka Przestrzeń Kulturalna” – oraz dotowane przez miasto Bydgoszcz.


Ilość miejsc ograniczona. Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy w zakładce BĄDŹ KREATYWNY III . Dodatkowe informacje pod nr tel. 52 567 00 57. 

© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki