Weź udział w konkursie "Podwórko"!

Krajobraz naszego codziennego otoczenia zazwyczaj wydaje się banalny. Jednak jego powszedniość można oczarować przy pomocy fotografii, wystarczy uruchomić wyobraźnię i skorzystać z najprostszego narzędzia jakie mamy pod ręką. Czy będzie to aparat fotograficzny, czy telefon nie ma znaczenia jeśli tylko nauczymy się uważnie patrzeć. Odkryjmy naszą codzienną przestrzeń w nowym świeżym odmiennym spojrzeniu! Czasem wystarczy zmienić punkt widzenia, by ujrzeć to co zwyczajne w nowej perspektywie. Z tą myślą zapraszamy do udziału w konkursie „Podwórko”.

Najciekawsze prace prezentowane będą na wystawie online.

Do wygrania: vouchery edukacyjne oraz spersonalizowane zestawy promocyjne z autorskimi zdjęciami

Prace można nadsyłać do 15.09.22r Powodzenia!

Celem konkursu jest inspiracja do twórczych i aktywnych form spędzania wakacji, pobudzanie wyobraźni wizualnej i edukacja kulturowa oraz popularyzacja twórczości Andrzeja Mazieca.

© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki