ZAJĘCIA STAŁE: MUZYKA

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Zajęcia muzyczne według nowatorskiej koncepcji E. E. Gordona – współcześnie żyjącego znakomitego muzyka, pedagoga i psychologa muzyki, której celem jest wczesne wspomaganie rozwoju muzycznego dziecka. Zajęcia te zapewniają wszechstronny rozwój osobowości poprzez muzykę – już od momentu narodzin, a przede wszystkim optymalny wzrost zdolności i umiejętności muzycznych. Dzieci biorące udział w zajęciach uczą się, jak rozumieć muzykę, a nie tylko ją odtwarzać, ładnie i czysto śpiewają, poruszają się rytmicznie, przejawiają łatwość w nauce tańca i grze na instrumentach, czerpiąc przy tym wielką radość z kontaktu z tą dziedziną sztuki. Ponadto, w stosunku do rówieśników, szybciej się rozwijają. Dzieje się tak, ponieważ procesy poznawcze pobudzane przez muzykę zostają przeniesione na inne obszary aktywności dziecka.

Obecnie nauka dostarcza wielu argumentów potwierdzających fakt, że dla edukacji większości dzieci muzyka może być równie ważna, jak czytanie i pisanie. Okres wczesnego dzieciństwa jest niezwykle istotnym etapem w rozwoju i kształtowaniu się naturalnej muzykalności dziecka. To, czego nauczy się ono w tym czasie, stanowić będzie podstawę dla całej jego późniejszej edukacji.

Termin: rok szkolny 2019/2020, zajęcia raz w tygodniu
Przedział wiekowy: I grupa: do 3 lat, II grupa: 3-5 lat

Sprawdź CENNIK ZAJĘĆ

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny w zakładce DO POBRANIA, należy przesłać na adres: dk@byd.pl.

© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki